-Hippocrates

Hippocrates ….. was er al uit dat bescherming van gezondheid het grootste aandeel zou moeten hebben in de gezondheidszorg. Helaas lees ik in mijn studieboek pathologie dat dit helaas niet het geval is. Hierin zijn cijfers van 2015 opgenomen In 2015 werd in...